Aandoeningen & behandelingen

In mijn praktijk te Merelbeke, in de regio Gent, kan je terecht voor de behandeling van verschillende neurologische aandoeningen.

Bij neuroloog Pascal Proot kan je terecht voor de behandeling van hoofdpijn, MS,\nParkinson, ALS, carpaletunnelsyndroom …

Hoofdpijn

Een hoofdpijnkalender zorgt ervoor dat zowel jij als je neuroloog inzicht krijgt in jouw hoofdpijnen. Daarom is het aangeraden om in de weken voor de eerste consultatie een hoofdpijnkalender bij te houden. Je kan een migrainedagboek ook bijhouden met een van de op het internet beschikbare apps, bijvoorbeeld de MigraineAPP op care4migraine.nl. Op deze website vind je ook tips om met hoofdpijn om te gaan.
Onder andere op basis van deze kalender wordt een diagnose gesteld en in samenspraak met jou de meest aangewezen behandeling gekozen.

Hoofdpijn komt immers voor in verschillende vormen en maten. Elke vorm vraagt om een specifieke behandeling.

Bij migraine gebeuren er verschillende behandelingen tegelijk: aanvalsbehandelingen en onderhoudsbehandelingen. Bij deze behandelingen zijn de opbouwschema’s belangrijk om bijwerkingen te voorkomen.

Ook spanningshoofdpijn wordt onder meer medicamenteus behandeld, met medicijnen zoals Amitriptyline als eerste keus. Hiervoor is een opbouwschema beschikbaar.

Net als migraine heeft clusterhoofdpijn een acute en een preventieve behandeling. Deze diagnose wordt gesteld wanneer je minstens 5 aanvallen van 15 minuten tot 3 uur hebt gehad van zeer heftige pijn boven of achter het oog of in de slaapstreek met een gevoel van rusteloosheid. De hoofdpijn gaat samen met minstens 1 van de volgende symptomen:

 • Roodheid aan 1 oog en/of tranenvloed.
 • Verstopte neus en/of loopneus.
 • Gezwollen ooglid.
 • Zweten op het voorhoofd of aan het gelaat.
 • Vernauwde pupil aan 1 zijde en/of afhangend ooglid.

Vaak voorkomend is medicatieafhankelijke hoofdpijn. Deze soort hoofdpijn krijg je door een overmatig gebruik van pijnstillers. De beste manier om dit aan te pakken is volledig stoppen met de pijnstilling. Ondersteuning is hier zeker nodig want dit is niet gemakkelijk. 

Zenuw- en spier­aandoeningen

Neuropathische pijn of zenuwpijn is een specifiek type pijn dat ontstaat als gevolg van schade aan of een abonormale werking van het zenuwstelsel.
Neuropathische pijn kan variëren van mild tot ernstig en kan verschillende sensaties veroorzaken, zoals een brandend, tintelend, stekend, prikkelend of elektrisch schokkend gevoel. Het kan ook gepaard gaan met andere symptomen zoals gevoelloosheid of overgevoeligheid voor aanraking.
De behandeling kan uitdagend zijn en omvat vaak een combinatie van medicatie, fysiotherapie, zenuwblokkades en andere interventies.
Gabapentine wordt vaak voorgeschreven om neuropathische pijn te verlichten, dit door de overdracht van pijnsignalen in de zenuwen te beïnvloeden. Hierbij is het opbouwschema belangrijk.

Ook voor andere zenuw- en spieraandoeningen, zoals ALS en het carpaletunnelsyndroom, kan je bij mij terecht.

Zowel in een arm als in een been kan een zenuw bekneld zijn. De symptomen zijn afhankelijk van welke zenuw en van de ernst van de beknelling.
Pijn is vaak het meest opvallende symptoom en kan scherp, stekend, brandend of tintelend zijn. Ook tintelingen en gevoelloosheid zijn typische symptomen van een beknelde zenuw. Een beknelde zenuw kan daarenboven leiden tot spierzwakte in het gebied dat door de aangetaste zenuw wordt gecontroleerd.
De meest voorkomende beknelling is het carpaletunnelsyndroom. Daarbij is een zenuw bekneld onder het ligament dat de pezen van de spieren in de pols overdekt. Door middel van een EMG wordt de ernst van het syndroom ingeschat. De behandeling bestaat uit een nachtspalkje of een injectie voor mild en matig carpaletunnelsyndroom en een chirurgische ingreep voor ernstig carpaletunnelsyndroom.

ALS (amyotrofische laterale sclerose) is een neuromusculaire aandoening die leidt tot het onvoldoende of niet functioneren van de spieren. ALS is progressief van aard, wat betekent dat iemand met deze ziekte steeds verder achteruitgaat.
Een van de vroegste tekenen van ALS is spierzwakte. Dit kan zich manifesteren als moeite met het uitvoeren van dagelijkse taken, zoals lopen, schrijven, knopen vastmaken of voorwerpen vasthouden. Ook de afname van spiermassa en spierkrampen en -stijfheid kunnen voorkomen als symptoom, net als moeilijkheden met spraak en slikken.
De emotionele belevingen van patiënten met een chronische aandoening zijn belangrijk voor mij. Ik baseer mij onder meer op het werk van Mitch Albom, die het boek ‘Tuesdays with Morrie’ schreef. Daarin vertelt Albom over de gesprekken die hij had met zijn professor Morrie Schwartz, die leed aan ALS.

Ziekte van Parkinson en bewegings­stoornissen

Ziekte van Parkinson is een neurologische aandoening die verschillende symptomen kan veroorzaken. Deze symptomen kunnen variëren van mild tot ernstig en kunnen in de loop van de tijd veranderen. Enkele veelvoorkomende symptomen van de ziekte van Parkinson zijn:

 • Onwillekeurige trillingen of schudden van een lichaamsdeel, meestal beginnend in een hand of vinger (tremoren).
 • Vertraagde bewegingen en moeite met het starten of uitvoeren van bewegingen.
 • Stijfheid en spanning in de spieren, wat kan leiden tot pijn en beperking van de beweging.
 • Moeite met het behouden van een rechte houding en evenwicht, wat kan leiden tot vallen.
 • Monotoon spreken, moeite met articulatie en zachte of trillende stem.
 • Kleiner en moeilijker leesbaar handschrift.
 • Verminderd vermogen om geuren te ruiken, soms voorafgaand aan andere symptomen.

Bij zowel een essentiële of familiale tremor als bij een tremor als uiting van de ziekte van Parkinson kan een behandeling met Primidon het beven onderdrukken.

Dit medicijn wordt langzaam opgebouwd tot de dosis die bij jou geen ernstige bijwerkingen veroorzaakt. De belangrijkste bijwerking is vermoeidheid.
Voor dit medicijn is er een opbouwschema.

Multiple sclerose en ontstekings­aandoeningen

Multiple sclerose (MS) is een chronische autoimmuunziekte dat het centrale zenuwstelsel aantast (de hersenen en het ruggenmerg). Het kan een breed scala aan symptomen veroorzaken:

 • Vermoeidheid
 • Moeite met lopen, gevoelloosheid of zwakte in ledematen.
 • Problemen met coördinatie en balans.

De behandeling van MS bestaat uit injecteerbare medicijnen of orale medicatie. 
Meer informatie over de medicijnen Fingolimod en Demithylfumaraat vind je op de pagina ‘Handig om te weten’.